၃၃၃ ရက္ေျမာက္ကေလးၿမိဳ႔ပင္မသပိတ္

၃၃၃ ရက္ေျမာက္ကေလးၿမိဳ႔ပင္မသပိတ္

ဇန္နဝါရီ ၆၊ ၂၀၂၂

ကေလးၿမိဳ႔ပင္မသပိတ္ စစ္အာဏာရွင္ ဆန္႔က်င္ေရး ၃၃၃ ရက္ေျမာက္ေန႔ သပိတ္ကို ဒီေန႔ ဇန္နဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔အထိ ဆက္လက္ခ်ီတက္ ဆႏၵျပေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

#SpringRevolution
#PVTV
#PVTVNewsPublic Voice is Public Power.

PVTV will broadcast the activities of Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw, National Unity Consultative Council and National Unity Government and other artworks which reflect the spirit of Spring Revolution.