“မမများနဲ့ ပွဲကမယ်” စစ်ကိုင်းပရောဂျက်အတွက် အတူပါဝင်ကပြလိုသူများ အောက်ဖော်ပြပါ နိုင်ငံအလိုက် တာဝန်ခံ Fund Raiser မှတဆင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ပါဝင်ပွဲကနိုင်ကြပါပြီ။


“မမများနဲ့ ပွဲကမယ်” စစ်ကိုင်းပရောဂျက်အတွက် အတူပါဝင်ကပြလိုသူများ အောက်ဖော်ပြပါ နိုင်ငံအလိုက် တာဝန်ခံ Fund Raiser မှတဆင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ပါဝင်ပွဲကနိုင်ကြပါပြီ။

Fund Raiser Directory
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️

💃 🇸🇬 SINGAPORE 🇸🇬 💃🏻
•••••••••••••••••••••••••••

1. Soe Tun
💬 m.me/SoeTun1333
(PayNow > HHM – 9326 5117)

2. Nyein Khant (MITians for Myanmar)
💬 http://wa.me/6591095410

3. 1. We Love Myanmar Family (WLMF)
💬 m.me/GenZRevolution2021

4. Myanmar Care Group(MCG)
💬 http://m.me/Myanmarcaregroup

5. Khine
💬 http://wa.me/6593802119
(Paynow/ PayLah – 9380 2119 )

6. Zay Yar Minn
💬 http://wa.me/6593956070
(Paynow – 93956070)

7. Citizens Support Center
💬 http://m.me/CitizensSupportCenter

8. The Myanmar People ‘s Spring – ပြည်သူ့နွေဦး
💬 m.me/107276341517194

9. We Support Heroes
💬 m.me/WeSupportHeroes

10. Ride Behind Kalaw (RBK)
💬 m.me/behind.kalaw

11. ESFD
💬 http://m.me/esfdformyn

12. People’s Voice (PV)
💬 m.me/peoplevoices2021

13. Myanmar Millennials
💬 m.me/Myanma-Millennials-102630301866109

14. Taze Support Organization
💬 https://m.me/TSOtaze

__________________________________________________

💃🏻 🇲🇲 MYANMAR 🇲🇲 💃🏻
••••••••••••••••••••••••••

1. We Support Heroes
💬 m.me/WeSupportHeroes

2.Ko Phyo
💬 m.me/KoPhyoOFP

3.We Love Myanmar Family (WLMF)
💬 m.me/GenZRevolution2021

4.လှူပါ၁၅၀၀-Hlupar1500
💬 http://m.me/donateformyanmar
💬 m.me/Donateforburma

5. Ride Behind Kalaw (RBK)
💬 m.me/behind.kalaw

6.ESFD
💬 http://m.me/esfdformyn

7. Dr. Ye Zaw
💬 https://m.me/ustethoscope211092

8. People’s Voice (PV)
💬 m.me/peoplevoices2021

9. Taze Support Organization
💬 https://m.me/TSOtaze

10. Western Australia Myanmar Community
💬 m.me/WAMCSAVEMYANMAR

__________________________________________________

💃🏻 🇲🇾 MALAYSIA 🇲🇾 💃🏻
•••••••••••••••••••••••••

1. Spring Revolution Network
💬 m.me/SpringRevolutionNetwork

2. Taze Support Organization
💬 https://m.me/TSOtaze

__________________________________________________

💃🏻 🇺🇸 USA 🇺🇸 💃🏻
•••••••••••••••••••

1.Spring Revolution Network (SRN)
💬 m.me/SpringRevolutionNetwork

2.Ko Phyo
💬 m.me/KoPhyoOFP

3.ESFD
💬 http://m.me/esfdformyn

4. Moe Yu Spring Revolution Market
💬 m.me/Moe-Yu-Spring-Revolution-Market-106594211602809/

__________________________________________________

💃🏻 🇰🇷 SOUTH KOREA 🇰🇷 💃🏻
••••••••••••••••••••••••••••••

1. We Love Mother Land – Korea (WLML)
💬 https://m.me/wlmlk1

2. ဒီမိုကရေစီရှင်သန်ရေးတိုက်ပွဲဝင်ကြသူများ
💬 https://m.me/profile.php?id=100063997151264

3. Rise Again Myanmar – Korea
💬 m.me/riseagainmyanmar

4. Taze Support Organization
💬 https://m.me/TSOtaze

__________________________________________________

💃🏻 🇦🇪UAE 🇦🇪 💃🏻
••••••••••••••••••

1. Spring Revolution Network
💬 m.me/SpringRevolutionNetwork

2. ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အသင်း (UAE)
💬 WhatsApp : +971 – 56 683 2448

__________________________________________________

💃🏻 🇩🇪 GERMANY 🇩🇪 💃🏻
•••••••••••••••••••••••••

1. Spring Revolution Network
💬 m.me/SpringRevolutionNetwork

2. We Love Myanmar Family (WLMF)
💬 m.me/GenZRevolution2021

__________________________________________________

💃🏻 🇮🇹 ITALY 🇮🇹 💃🏻
••••••••••••••••••••

1. We Love Myanmar Family (WLMF)
💬 m.me/GenZRevolution2021

__________________________________________________

💃🏻 🇫🇷 FRANCE 🇫🇷💃🏻
••••••••••••••••••••••

1. We Love Myanmar Family (WLMF)
💬 m.me/GenZRevolution2021

__________________________________________________

💃🏻 🇨🇭

__________________________________________________

💃🏻 🇦🇺 AUSTRALIA 🇦🇺 💃🏻
••••••••••••••••••••••••••

1. Support for Myanmar from Australia and Singapore
💬 https://m.me/AUSG4MM

2. We Love Myanmar Family
💬 m.me/GenZRevolution2021

Public Voice is Public Power.

PVTV will broadcast the activities of Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw, National Unity Consultative Council and National Unity Government and other artworks which reflect the spirit of Spring Revolution.