တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားဖြင့် ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်အဖြစ် Zoland Voice TV ၏ Spring Revolution ကို နားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။

တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားဖြင့် ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်အဖြစ် Zoland Voice TV ၏ Spring Revolution ကို နားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
#SpringRevolution
#PVTV
#EthnicVoice

Public Voice is Public Power.

PVTV will broadcast the activities of Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw, National Unity Consultative Council and National Unity Government and other artworks which reflect the spirit of Spring Revolution.