တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားဖြင့် ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်အနေနှင့် Zoland Voice TV ရဲ့ Ideological Subversion အကြောင်း ချင်း(ဇိုမီး) ဘာသာစကားနဲ့ ရှင်းပြထားတာကို တင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်။

တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားဖြင့် ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်အနေနှင့် Zoland Voice TV ရဲ့ Ideological Subversion အကြောင်း ချင်း(ဇိုမီး) ဘာသာစကားနဲ့ ရှင်းပြထားတာကို တင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်။
#SpringRevolution
#PVTV
#EthnicVoice

Public Voice is Public Power.

PVTV will broadcast the activities of Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw, National Unity Consultative Council and National Unity Government and other artworks which reflect the spirit of Spring Revolution.