တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနှင့် ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်အဖြစ် စကောကရင်ဘာသာ “Weekly News” ကို နားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။

တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနှင့် ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်အဖြစ် စကောကရင်ဘာသာ “Weekly News” ကို နားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။

#SpringRevolution
#PVTV
#EthnicVoice
#PVTV ရဲ့ သတင်းများကို Telegram Channel – https://t.me/pvtvmyanmar ကို subscribe လုပ်ထားခြင်းအားဖြင့် ဖတ်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။