တစ်ပတ်အတွင်း ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ သတင်းများထဲမှ စိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ရွေးချယ်ပြီး တစ်ပတ်အတွင်း သတင်းဒိုင်ဂျက် (Weekly News Digest) အစီအစဉ်ကို ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ Weekly News Digest အစီအစဉ်ကို အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။

တစ်ပတ်အတွင်း ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ သတင်းများထဲမှ စိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ရွေးချယ်ပြီး တစ်ပတ်အတွင်း သတင်းဒိုင်ဂျက် (Weekly News Digest) အစီအစဉ်ကို ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ Weekly News Digest အစီအစဉ်ကို အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။

#SpringRevoluiton
#PVTV
#WeeklyNewsDigest


Public Voice is Public Power.

PVTV will broadcast the activities of Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw, National Unity Consultative Council and National Unity Government and other artworks which reflect the spirit of Spring Revolution.