#ကြယ်စင်များရဲ့အလင်းကောင်းကင် UK မှ NUG ရံပုံငွေပွဲ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသခြင်း

#ကြယ်စင်များရဲ့အလင်းကောင်းကင် UK မှ NUG ရံပုံငွေပွဲ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသခြင်း အစီအစဥ်
2/Oct/2021
12PM-7PM
Food Fair Hall
Tudor Park Sports & Leisure
Browells Ln Feltham TW13 7EF

Public Voice is Public Power.

PVTV will broadcast the activities of Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw, National Unity Consultative Council and National Unity Government and other artworks which reflect the spirit of Spring Revolution.